Oslo kommune

Om Oslo kommune Ledige stillinger Politikk Kontakt Om nettstedet Kart Søk Tjenester
 
V�re virksomheter
Forside skjemaer  
Søknadsfrister  
Se tidligere innsendte skjema  
Skjemaer i Oslo kommune
Velg etter tema

Tilgjengelige skjema for

Aktivitetsskjema for søkere til læreplass  
Aktivitetsskole: Egenerklæring ved fastsettelse av oppholdsavgift §  
Aktivitetsskole: Fritak for oppholdsbetaling i Aktivitetsskolen ved barns sykdom  
Aktivitetsskole: Oppsigelse av plass  
Aktivitetsskole: Søknad om permisjon  
Aktivitetsskole: Søknad om plass    
    Bydel Alna [Skjema] §
    Bydel Bjerke [Skjema] §
    Bydel Frogner [Skjema] §
    Bydel Gamle Oslo [Skjema] §
    Bydel Grorud [Skjema] §
    Bydel Grunerløkka [Skjema] §
    Bydel Nordre Aker [Skjema] §
    Bydel Nordstrand [Skjema] §
    Bydel Sagene [Skjema] §
    Bydel St. Hanshaugen [Skjema] §
    Bydel Stovner [Skjema] §
    Bydel Søndre Nordstrand [Skjema] §
    Bydel Ullern [Skjema] §
    Bydel Vestre Aker [Skjema] §
    Bydel Østensjø [Skjema] §
Avbrudd i læretiden  
Bestillingsformular for lommefagbevis  
Den kulturelle skolesekken - Produksjonsskjema [Skjema]  
Forlenget læretid etter 1.gangs stryk  
Gjennomføring og vurdering av arbeidsoppdrag i bedrift  
Halvårlig vurderingssamtale  
Honorarskjema for prøvenemnd  
Intern plan for opplæring  
Lære-/opplæringskontrakt etter Kunnskapsløftet (med arbeidsavtale)  
Melding om bytte av betaler for oppholdsbetaling for Aktivitetsskolen  
Melding om delt faktura for oppholdsbetaling for Aktivitetsskolen §  
Oppmelding fag-/svenneprøve for lærling  
Oppmelding fag-/svenneprøve for praksiskandidater  
Oppmelding fag-/svenneprøver for elev  
Oppmelding kompetanseprøve for lærekandidat  
Prøvenemndsmedlem/varemedlem  
Prøveprotokoll og tilleggsprotokoll (for lærling, lærekandiat og praksiskandidat)  
Refusjon av ulegitimert tap av inntekt  
Samleskjema for vurdering  
Skjema for søknad om elevplass ved Oslo musikk- og kulturskole [Skjema]  
Skjemaer for fagopplæring  
  Se Skjemaer til avdeling for fagopplæring for skjemaer angående:
  • Lærebedrift/opplæringskontor/medlemsbedrift
  • Oppmelding og protokoll
  • Prøvenemnd
  • Instilling, egeneklæring, bestillingsformular o.l.
 
       
Søknad om godkjenning som lærebedrift [Skjema]  
Søknad om kommunalt stipend til videreutdanning for lærere [Skjema]  
Søknad om ulegitimert tap av inntekt  
Teoribestilling  
Tilskudd i verneverdige fag  
Vedlegg til opplæringskontrakt - opplæringsplan  

Barnehagesøknad

For å søke om barnehageplass eller se status på innsendt barnehagesøknad:

Se barnehageportalen

For mer informasjon om energiøkonomisering

Oslo kommune har en egen etat som arbeider med energiøkonomisering.

Les mer om søknader og Enøketaten her

Enøk-tiltak i boligen din?

Ønsker du å søke om midler til gjennomføring av energiøkonomiseringstiltak i boligen din?

Søk om Enøk-tiltak her

Tilskudd fra Kulturetaten

Kulturetaten har utformet brukerveiledninger for de forskjellige tilskuddsordningene.

Les mer om kulturtilskudd


Redaktør: Per Kjetil Grotnes, Utviklings- og kompetanseetaten
For henvendelser rundt søknader ring: 02180
E-post for tekniske problemer: intsupp@uke.oslo.kommune.no