Oslo kommune

Om Oslo kommune Ledige stillinger Politikk Kontakt Om nettstedet Kart Søk Tjenester
 
V�re virksomheter
Forside skjemaer  
Søknadsfrister  
Se tidligere innsendte skjema  
Skjemaer i Oslo kommune
Velg etter virksomhet

Tilgjengelige skjema for Bydel Frogner

Aktivitetsskole: Oppsigelse av plass [Skjema] §  
Aktivitetsskole: Søknad om permisjon [Skjema] §  
Aktivitetsskole: Søknad om plass [Skjema] §  
Legeerklæring for TT-kort §  
Meldeskjema for basseng og andre badeanlegg  
Skjema for melding om anlegg eller virksomhet  
Skjema for melding om virksomhet og søknad for godkjenning av lokaler for frisør-, hudpleie-, tatovering- og hulltakingsvirksomhet  
Søknad om TT-kort  
Søknad om boligtilskudd og lån til tilpasning/utbedring av bolig  
Søknad om bostøtte for leietakere i kommunale boliger §  
Søknad om godkjenning av barnehage, Aktivitetsskole eller skole, del 1, angående fysisk utforming  
Søknad om godkjenning av barnehage, Aktivitetsskole eller skole, del 2, angående driftsmessige forhold  
Søknad om kommunal bolig  
Søknad om kommunalt boligtilskudd  
Søknad om kommunalt frikort  
Søknad om ledsagerbevis [Skjema]  
Søknad om lån til kjøp av bolig  
Søknad om opphold i institusjon for rusmiddelmisbrukere  
Søknad om pleie- og omsorgstjenester  
Søknad om refinansiering av boliglån  
Søknad om startlån til boligetablering [Skjema] §  
Søknad om tilleggsreiser på TT-kort [Skjema]  
Søknad om trygghetsalarm §  
Søknad om økonomisk sosialhjelp  
Søknad om økonomisk sosialhjelp (Forenklet)  
Veiledning til skjema for melding om anlegg eller virksomhet etter forskrift om miljørettet helsevern  
Veiledning til skjema for melding om basseng og andre badeanlegg  
Veiledning til skjema for melding om virksomhet og søknad om godkjenning av lokaler for frisør-, hudpleie-, tatovering- og hulltakingsvirksomhet  
Veiledning til skjema for søknad om godkjenning av barnehage, Aktivitetsskole eller skole  

Barnehagesøknad

For å søke om barnehageplass eller se status på innsendt barnehagesøknad:

Se barnehageportalen

For mer informasjon om energiøkonomisering

Oslo kommune har en egen etat som arbeider med energiøkonomisering.

Les mer om søknader og Enøketaten her

Enøk-tiltak i boligen din?

Ønsker du å søke om midler til gjennomføring av energiøkonomiseringstiltak i boligen din?

Søk om Enøk-tiltak her

Tilskudd fra Kulturetaten

Kulturetaten har utformet brukerveiledninger for de forskjellige tilskuddsordningene.

Les mer om kulturtilskudd


Redaktør: Per Kjetil Grotnes, Utviklings- og kompetanseetaten
For henvendelser rundt søknader ring: 02180
E-post for tekniske problemer: intsupp@uke.oslo.kommune.no